TwitterFacebookYoutube

Contributie

Lid worden doe je door middel van een aanmeldingsformulier. In het aanmeldingsformulier staat meer informatie over het lidmaatschap en kun je hier downloaden. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de leiding van de betreffende speltak. De leiding zal er vervolgens voor zorgen dat het nieuwe lid officieel wordt geregistreerd.

Scouting W.A.-ongevallenverzekering

Voor alle leden van Scouting Niftarlake is een W.A.-ongevallenverzekering afgesloten (via Scouting Nederland). De kosten van deze verzekering zijn opgenomen in de contributie. Tijdens de oriëntatieperiode heeft deze verzekering voor een aspirant-lid geen werking en kan Scouting Niftarlake niet aansprakelijkheid worden gesteld voor enige schade. Men is dus slechts verzekerd indien men als officieel lid staat geregistreerd en de contributie is voldaan.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt per 1 januari 2018:
  Welpenhorde: € 16,- per maand (inclusief bijdrage materiaalfonds)
  Landscouts: € 16,- per maand (inclusief bijdrage materiaalfonds)
  Explorers: € 16,- per maand (inclusief bijdrage materiaalfonds)
  Zeeverkenners: € 16,- per maand (inclusief bijdrage vlootfonds)
  Wilde vaart: € 16,- per maand (inclusief bijdrage vlootfonds)
  Stam: € 16,- per maand (inclusief bijdrage vlootfonds)
  Plusscouts: € 16,- per kwartaal

U-pashouders hoeven bij ons geen contributie te betalen, dit wordt voor hen vergoed. Voor vragen hierover, ook over mogelijke steun van het Jeugdcultuurfonds, kun je terecht bij de penningmeester.

Op het aanmeldingsformulier staat een machtigingsformulier afgedrukt voor automatische afschrijving van de contributie door Scouting Niftarlake. Omdat de boekhouding veel (vrijwilligers-)werk vereist verzoeken wij vriendelijk deze machtiging in te vullen. Je kunt de contributie per kwartaal af laten schrijven, maar het is ook mogelijk dit per maand te laten doen.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester van de vereniging. Bij de penningmeester kun je terecht met vragen met betrekking tot de contributie.

Kampgeld

De kampen staan financieel geheel los van de contributie en dienen apart te worden voldaan. In de meeste gevallen zal de leiding vragen om het kampgeld na aanmelding naar de speltakrekening over te maken. De prijzen voor een kamp variëren van kamp tot kamp. Voor een weekendkamp wordt doorgaans niet meer dan 10 tot 15 euro gevraagd, voor een zomerkamp van een week ligt het bedrag meestal tussen de 75 en 150 euro. Hier zijn alle kosten bij inbegrepen: accomodatie, eten en drinken, verzekeringen, etc. Uitzonderingen zijn de grote nationale kampen zoals het Nawaka, waarbij de kosten kunnen oplopen tot 250 euro voor een (onvergetelijk!) kamp van 10 dagen. Dergelijke kampen zijn niet jaarlijks. 

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van Scouting Niftarlake beëindigen doe je met het uitschrijfformulier. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 volledige maand (zie formulier voor de details). Teveel betaalde contributie wordt terugbetaald, waarbij de opzegtermijn altijd in achting wordt genomen.