TwitterFacebookYoutube

Organisatie

Scouting Niftarlake heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.

Onze groep heeft ongeveer 75 leden en wordt mogelijk gemaakt door 30 leidinggevenden, bestuursleden en andere kaderleden. Door de combinatie van land- en waterwerk valt de groep binnen twee regio's, namelijk Regio 't Gooi en Regio Drie Rivieren. Regio's ondersteunen de groepen met speladviezen, trainingen voor leidinggevenden en de uitleen van materialen. In totaal omvat Scouting Nederland 1.100 Scoutinggroepen, met gezamenlijk maar liefst 85.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers.

Groepsraad en bestuur

Het leidingteam van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen met enkele ouders de Groepsraad, die wordt geleid door een groepsbestuur. Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de Groepsraad) zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten.

Beheerstichting

Daarnaast heeft de groep een beheerstichting. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor het financiële beleid binnen de vereniging. Naast de financiële kant houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van de accommodatie en de materialen.

Huishoudelijk reglement

Naast het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland heeft onze vereniging ook een eigen reglement. In dit reglement regelen we een aantal zaken die niet landelijk worden geregeld, en specifiek gaan over bijvoorbeeld ons troepenhuis en materiaal. Maar ook een aantal andere onderwerpen komt aan de orde, zoals financiën, lidmaatschap, veiligheid, communicatie en drank-, drugs- en rookbeleid.