TwitterFacebookYoutube

Sociale veiligheid binnen Scouting Niftarlake

Een veilige omgeving voor zowel jeugd- als kaderleden en een prettig samenwerkingsklimaat vinden we bij Scouting Niftarlake ontzettend belangrijk. Om hier samen aan te werken, hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn geheel conform de maatregelen en adviezen die Scouting Nederland kent. Zij bieden onder meer een stappenplan waarmee je het onderwerp sociale veiligheid binnen je Scoutinggroep bespreekbaar kunt maken en kunt zorgen voor een veiligere (speel)omgeving. Dit stappenplan is onderdeel van het project 'In veilige handen', dat Scouting samen met NOC*NSF, Movisie en Vereniging NOV uitvoert. Klik hier om dit stappenplan te bekijken.

Concreet hanteert Scouting Niftarlake onder meer de volgende maatregelen:

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode en dienen deze te ondertekenen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Niftarlake getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Na deze proefperiode volgt een evaluatie met de groepsbegeleider en teamleider.

Alle nieuwe leidinggevenden en bestuursleden moeten door de groepsraad, het hoogst beslissende orgaan van de vereniging, worden goedgekeurd en aangesteld.

Grensoverschrijdend gedrag
Een jeugdlid of een ouder kan een probleem hebben met of een klacht hebben over iets wat de Scouting Niftarlake betreft. Vaak zal dit besproken worden met de speltakleiding, de groepsbegeleider of met het bestuur. Maar sommige klachten liggen nou eenmaal gevoeliger: bijvoorbeeld die met betrekking tot pesten, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie of racisme, maar ook verdenking van drugsgebruik, alcoholmisbruik, diefstal of fraude.

Voor een (jeugd)lid of ouder kan het moeilijk zijn om daarover te praten, maar voor de vrijwilligers van Scouting Niftarlake is dat meestal ook het geval. Het is van belang dat er iemand is die weet hoe je met zulke gevoelige klachten omgaat. Daarom hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld.

Vertrouwenspersoon
Onze vertrouwenspersoon is Rolf Miltenburg, hij is niet direct betrokken bij de leiding of bestuur van Scouting Niftarlake waardoor we hopen dat de drempel om te praten over deze moeilijke onderwerpen lager is. Je kunt Rolf telefonisch benaderen voor een persoonlijk gesprek via 0346-263089. Mocht je hem liever een e-mail sturen, gebruik dan dit contactformulier (de ingevulde gegevens worden direct naar Rolf gemaild).

Landelijk opvangteam
Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Met behulp van deze maatregelen, maar ook door het bespreekbaar maken van (on)gewenste omgangsvormen, doen wij er samen alles aan om onze leden een veilige omgeving te kunnen bieden.